Planlama

Şehircilik ilke ve prensipleri doğrultusunda, her ölçekte planlama ve imar uygulaması hizmetleri sunmaktayız.

Kentsel Dönüşüm

Kentsel gelişmenin, toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı süreçlerin tamamında kapsamlı hizmetler veriyoruz.

Harita Üretimi

Halihazır harita üretimi, kadastro çalışmaları, sayısal yükseklik modeli ve ileri haritacılık tekniklerinin tamamını kullanarak müşterilerimize çözümler sunuyoruz.

Jeoloji – Fore Kazık

İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik etütler, temel sondaj araştırmaları, zemin etüt çalışmaları, mikro bölgeleme ve Jeoradar çalışmalarında çözüm ortağınızız.

Öne Çıkan Haberler

Projelerimiz

Ankara İmar Temel Prensipleri

Etik Değerlere Saygı

Mesleki ve toplumsal etik kurallarını önemsiyor, tüm çalışanlarımızla birlikte bu sınırların dışına taşmıyoruz.

Bütünleşik Proje Yönetimi

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, zemin inceleme çalışmalarından harita güncelleme hizmetlerine, imar planı yapımından uzlaşma görüşmelerine kadar, uçtan uca “Bütünleşik Proje Yönetimi” gerçekleştiririz.

Katılımcı Yaklaşım

Planlama, tasarım ve uygulama projeleri aşamalarının tamamında, ilgili paydaşların tamamını içine alan, “Katılımcı Anlayış” ile çözüm üretiyoruz.

Deneyimin Işığında Teknoloji

Hizmet kalitemizi en üst seviyede tutmak için teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yeni yöntemlerle, geçmiş tecrübeleri projelere yansıtmak için çalışırız.

Çevreci ve Sürdürülebilir Projeler

Atalarımızın miras bıraktığı bu topraklar üzerinde gerçekleştirdiğimiz her projede, çevreci yaklaşımımız ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle hareket ediyor, tüm faaliyetlerimizde doğa ve sosyal yaşam dengelerini dikkate alarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Şeffaflık, Ulaşılabilirlik

Kurumsallaşmış, faaliyetini sistem ve prosedürlerle bağlamış bir kurum olarak ekip çalışmasını önde tutmak, projelere ilişkin paydaşlara karşı her zaman erişilebilir olmayı temel alıyoruz.

Menü