Strateji Belgesi ve Master Plan

album

Mevcut Durum Analizleri

Dönüşüm alanına ilişkin kaynak veri toplama, üst ölçekli plan ve diğer projelerle olan ilişkilerinin incelendiği, mevcut altyapı ve temel mülkiyet dokusuna ilişkin verilerin çıkarıldığı aşamadır.

perm_identity

Hak Sahipliği Tespitleri

Dönüşüm alanı içinde yer alan tüm hak sahiplerine ilişkin verilerin arşiv taraması ile elde edilmesi ayrıca mevcut kullanımlara ilişkin saha tespitlerinin yapıldığı aşamadır. Bu aşamada sektörde yerinde tespit ilkesiyle çalışan ender kuruluşlardanız.

receipt

Gayrimenkul Değerleme

Uluslararası değerleme kriterleri ilkeleri ve kentsel dönüşüm projelerindeki deneyimimizle, proje fizibiliteleri için en doğru değerleme raporlarını üretiriz. Bu sayede proje fizibilitelerinden şaşılmaz, sürprizler yaşanmaz.

Sentez ve Mekansal Analizler

Kentsel hizmetlere erişim başta olmak üzere imar durumu, arazi değerleri, altyapı, fiziksel yapı, zemin yapısı ve afet risklerine ilişkin analizler tüm çalışma sahalarında yapılan temel analizlerdendir.

settings_ethernet

Strateji Eylem Planı

Vizyon ve hedefler doğrultusunda, sürdürülebilir şehir ve altyapı temelinde, ulaşım ve hareketlilik, açık alan peyzajlar, kamusal ve yarı kamusal alanlarla birlikte dönüşüm alanının strateji eylem planı hazırlanmaktadır.

touch_app

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Toplanan ve derlenen verilerin tamamı, birlikte çalışabilirlik ilkeleri gözetilerek, mekansal bilgi sistemlerine aktarılarak, dönüşüm alanına ilişkin verinin erişilebilirliği ve analiz yapılabilir hale getirilmesi mümkün olmaktadır.

view_module

İmar Planları ve Kentsel Tasarım

İlgili kamu kurumlarının görüşlerinin alınması, saha çalışmalarıyla toplanan verilerin kullanılmasıyla, imar planlarının hazırlanması ve kentsel tasarımların hazırlanması yapılmaktadır.

cached

Matematiksel ve Finansal Model

Kentsel dönüşüm alanında toplanan verilerin tamamı, meri plandan gelen haklar ve yeni imar planına göre sahanın mevcut durumuna ilişkin veriler kullanılarak matematiksel ve finansal model geliştirme çalışması yapılır.

Uzlaşma Görüşmeleri ve Protokoller

Proje takvimi ve planlanan görüşmelere göre hak sahipleri ile görüşmelere başlanır. Ankara İmar olarak görüşmelerimizi kurduğumuz saha ofislerinde, projenin tüm detaylarını hak sahipleri ile paylaşarak yapmaktayız.

announcement

Hukuki Danışmanlık

Projelerde sözleşme, itiraz ve satış süreçleri de dahil olmak üzere gerekli tüm hukuki danışmanlık süreçleri, şirketimiz bünyesinde bulunan avukatlarımız ve çözüm ortağı hukuk bürolarımız kanalıyla yapılmaktadır.

flip_to_back

Raporlama Hizmetleri

Gerek hak sahipleri, gerekse sözleşme yapılan uygulayıcı kurumlara yapılan raporlamalarımızı, online platformlarda, rapor geçmişlerine de ulaşılabilir şekilde sunmaktayız.

business

İnşaat

Projelerimizde nitelikli alanların oluşturulması için birlikte çalıştığımız güçlü çözüm ortaklarımız veya firma bünyemizde, inşaat uygulama projelerini de gerçekleştirmekteyiz.

Menü