Gayrimenkul Portföy Yönetimi

Hizmet verdiğimiz kurumlara ait gayrimenkullerin, imar durumu tespitlerinin ve olası imar durumu değişikliklerinin, bu değişikliklerin portföy içinde yer alan gayrimenkullere olan etkilerinin araştırılmasının uzman Şehir Plancıları, Harita Mühendisleri ve Mimar kadromuzla düzenli olarak sağlandığı hizmet paketimizdir. Bu hizmetimiz sayesinde gayrimenkul portföyünüzde bulunan arsa, arazi ve diğer taşınmazların meri plan, yönetmelik ve uygulamalar ışığında raporlama hizmetleri verilmektedir. Tüm çalışmalar Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısında sağlanmaktadır.

Taşınmazlara ilişkin;

  • Konum ve yakın çevre ilişkileri,
  • 1/100.000 – 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İncelemeleri,
  • 1/5.000 Ölçekli Nazım Plan İncelemeleri,
  • 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İncelemeleri,
  • Ulusal, bölgesel ve yerel projeler etkilenme raporlarının hazırlanması, Ankara İmar deneyimi ve bilgi birikimiyle birlikte öngörü raporlamasıyla birlikte müşterilerimize sunulmaktadır.

 

Menü