Harita Üretimi

Yersel ve fotogrametrik halihazır harita üretimi, Ankara İmar Planlama Harita İnşaat Mühendislik Ltd. Şti.’nin uzman olduğu alanlardandır. Planlama, Kentsel Dönüşüm ve diğer mühendislik alanlarının tamamında doğru altyapı, ancak üretilecek güncel ve doğru harita üretimine bağlıdır. Bu nedenle Ankara İmar olarak, halihazır harita güncelleme faaliyetlerimizi çağın son teknolojik gelişmeleri ve teknikleriyle gerçekleştirmekteyiz.

Profesyonel harita ekiplerimiz ile, tescile esas harita üretim çalışmalarınızda da sizlere hizmet etmekteyiz.

 • Jeodezik Ağ Ölçmeleri,
 • GPS / GNSS Referans İstasyon Uygulamaları,
 • Mülkiyet Esaslı Uygulamalar,
  • 18. Madde İmar Uygulamaları,
  • Kadastro Çalışmaları,
  • Kamulaştırma Haritaları Üretimi,
  • Halihazır Haritalar,
  • Maden Haritaları,
 • Hidrografik Ölçmeler,
 • Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları,
 • Fotogrametrik Harita Üretimi için ölçüm ve tamamlama çalışmaları.
Menü