Jeoloji

Firmamızca özellikle imar planlarına esas kent bütününü içeren sismik ve jeoteknik çalışmalara dayanan jeolojik ve jeoteknik etütler hazırlanmaktadır.

  • İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etütler
  • Temel Sondaj Araştırmaları
  • Zemin Etüt Çalışmaları
  • Mikro bölgeleme ve Jeoradar çalışmaları
  • Parsel Bazlı Jeolojik Etütler
Menü