İzmir Kemalpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi

İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Uygulama Projeleri

Konut ve Arsa Hak Sahiplikleri

  • Konut Hak Sahipleri
  • Arsa Hak Sahipleri

Uygulama Projelerindeki Fonksiyonlar

  • Konut
  • Ticaret

Proje Detayları

  • İşveren: Kemalpaşa Belediye Başkanlığı
  • Toplam Alan: 79,5 Ha
  • Yapılan İşler: Halihazır Harita Güncellemesi-Plana esas jeolojik/jeoteknik Etüt-Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme-EylemPlanı-İmar Planı-Mimari Avam Proje-Kentsel Tasarım Projesi ve Uzlaşma Süreci
  • Toplam Hak Sahibi: 2633
  • Toplam Arsa Hak Sahibi Sayısı: 358
Menü