Sivas İli Kentsel Dönüşüm Projesi

Sivas İli Kentsel Dönüşüm Projesi ve Uygulama Projeleri

Konut ve Arsa Hak Sahiplikleri

  • Konut Hak Sahipleri
  • Arsa Hak Sahipleri

Uygulama Projelerindeki Fonksiyonlar

  • Konut

Proje Detayları

  • İşveren: Sivas Belediye Başkanlığı
  • Toplam Alan: 98 Ha
  • Yapılan İşler: Mevcut Durum Tespiti ve Analizi-Alan İçerisindeki Mevcut Taşınmazların Tespiti-Alan İçindeki Taşınmazların Kıymet Taktir Raporlarının Düzenlenmesi-Alana Dair Yöntem Ve Metodoloji Belirlenmesi-Projeye Dair Fizibilite Analizinin Yapılması-Nazım İmar Planı Ve Uygulama İmar Planı Taslaklarının Hazırlanması-Alana İlişkin Kavramsal Proje ve Kentsel Tasarım Projesi Yapımı-Hak Sahipleri İle Anlaşmaların Yürütülmesi Sözleşmenin İmzaya Hazır Duruma Getirilmesi,Kamulaştırma Detay Alımları-Uygulamaya Esas Mimari Avan Projeleri-Tüm Verilerin Ve Sürecin CBS Ortamına Aktarılması-Kentsel Tasarım Projesi Hazırlama
  • Toplam Hak Sahibi: 2358
  • Toplam Konut Sayısı: 1160

Projenin Amacı

Proje alanı içinde Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında gerekli olan Mevcut Durum Tespiti ve Analizi – Alan İçerisindeki Mevcut Taşınmazların Tespiti – Alan İçindeki Taşınmazların Kıymet Taktir Raporlarının Düzenlenmesi – Alana Dair Yöntem Ve Metodoloji Belirlenmesi – Projeye Dair Fizibilite Analizinin Yapılması – Nazım İmar Planı Ve Uygulama İmar Planı Taslaklarının Hazırlanması – Alana İlişkin Kavramsal Proje ve Kentsel Tasarım Projesi Yapımı – Hak Sahipleri İle Anlaşmaların Yürütülmesi Sözleşmenin İmzaya Hazır Duruma Getirilmesi, Kamulaştırma Detay Alımları – Uygulamaya Esas Mimari Avan Projeleri – Tüm Verilerin Ve Sürecin CBS Ortamına Aktarılması – Kentsel Tasarım Projesi Hazırlama çalışmaları Ankara İmar Taahhüdü altında gerçekleştirilmiştir.

Menü