İzmir Tire Kentsel Dönüşüm Projesi

İzmir İli Tire İlçesi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Uygulama Projeleri

Konut ve Arsa Hak Sahiplikleri

  • Konut Hak Sahipleri
  • Arsa Hak Sahipleri

Uygulama Projelerindeki Fonksiyonlar

  • Konut
  • Ticaret

Proje Detayları

  • İşveren: Tire Belediye Başkanlığı
  • Toplam Alan: 12,5 Ha
  • Yapılan İşler: 1/1000 Ölçekli Vaziyet Planı-Ön Knetsel Tasarım-Dönüşüm Modeli Oluşturulması-3 Boyut Görsellerin Hazırlanması ve Mimari Avan Proje Tasarlanması Ve Çizimi
  • Toplam Hak Sahibi: 665
  • Toplam Arsa Hak Sahibi Sayısı: 145
Menü