Kocaeli Gölcük Sanayi Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi

Kocaeli Gölcük Sanayi Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi

Hak Sahipliği

  • Hak Sahipliği Sayısı
  • İş Yeri Sayısı

Proje Detayları

  • İşveren: Gölcük Belediye Başkanlığı / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  • Toplam Alan: 4,50 Ha
  • Yapılan İşler: Hak Sahipliliği Tespiti, Gayrimenkul Değerleme, Kentsel Tasarım Projesi, Mimari Proje, Matematiksel ve Finansal Model Çalışmaları
  • Toplam Hak Sahibi: 118
  • İş Yeri Sayısı : 342
  • Projenin Amacı: Kentte işlevini yitirmiş ve âtıl olarak yer alan sanayi alanının kente ekonomik değer katması ve kentle bir bütün olarak, kente yeni kimlik kazandıracak şekilde sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Menü