Ankara Elmadağ Kentsel Dönüşüm Projesi

Ankara İli Elmadağ İlçesi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Uygulama Projeleri

Hak Sahipleri

 • Toplam Hisse Sayısı
 • Toplam Hak Sahibi

Proje Alanı (m2)

 • Toplam Tapu Alanı
 • Özel Mülkiyetteki Tapu Alanı

Kamulaştırma Bedelleri (TL)

 • Enkaz Bedeli
 • Arsa Kamulaştırma Bedeli

Proje Detayları

 • İşveren: Elmadağ Belediye Başkanlığı
 • Toplam Alan: 52 Ha
 • Yapılan İşler: Hali Hazır Harita-Plana Esas Jeolojik,jeoteknik Etüt Raporun Hazırlanması-Hak Sahipliği Tespiti Ve Gayrimenkul Değerleme -Dönüşüm Strateji Planı-Revizyon İmar Planı ve Mevcut Durum Analizi-Mimari Avan Proje-Kentsel Tasarım Projesı-Matematiksel ve Finansal Model-Hak Sahipleri ile Uzlaşma Görüşmeleri-Tüm verilerin ve Sürecin CBS Ortamında Hazırlanması
 • Toplam Hak Sahibi: 1239
 • Toplam Konut Sayısı: 827
Menü