Gönen Kentsel Dönüşüm Projesi

Gönen Kentsel Dönüşüm Projesi Gönen Belediyesi ve TOKİ İşbirliği ile yürütlmektedir. Gönen ilçesinin tabakaneler bölgesinde yapılan dönüşüm projesi yaklaşık 28 Ha’lık alanı kapsamaktadır.

Gönen Kentsel Dönüşüm Projesini diğer projelerden ayıran özelliği alanda bulunan 120 deri atolye ve fabrikalarının kent dışındaki Deri Osb bölgesine taşınarak bu alanın kentin atıl halde bulunan ve kullanılmayan Jeotermal Suyun Kent ve ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanmıştır. Proje Hak Sahipleriyle anlaşma aşamasındadır.

Örnekler: